18 MÁJ 2021

Chemická olympiáda kategórie C

Tak, ako každý ročník, aj ten 57. ročník Chemickej olympiády sa na našej škole zavŕšil krajským kolom CHO v kategórii C. Ako inak, naši študenti boli znova úspešní.

Chemická olympiáda kategórie C  - foto

Krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii C naši študenti 1. ročníka absolvovali dištančnou formou vo štvrtok 13. mája 2021, pozostávalo z teoretickej a virtuálnej praktickej časti. Suverénnym víťazom sa stal Patrik Stercz z I.A triedy, jeho spolužiaci Pavol Alexander Komloš, Matej Kundrík, Tomáš Lengyel, Klaudia Sýkorová, Daniel Demko, z I.B triedy Ján Lukáč a z I.D triedy Zoe Kolarčíková a Sofia Illésová boli úspešnými riešiteľmi. Za reprezentáciu školy a chuť pracovať na sebe aj v doterajšej situácii im srdečne ďakujeme a prajeme ešte veľa úspechov! :)

Výsledky si môžete pozrieť aj na tomto odkaze: https://rcm.sk/wp-content/uploads/2021/05/VL57KKC_KE-s-hlavickou.pdf