06 MÁJ 2021

CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Víťazmi celoštátneho kola Fyzikálne olympiády sa stali Adam Džavoronok (II.A) a Martin Andričík (IV.A). Ďalšími riešiteľmi boli Jakub Mandzák (IV.A) a Filip Brutovský (III.A).

CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY - foto

Adam nás bude reprezentovať na Európskej fyzikálnej olympiáde a zároveň spolu s Martinom postupujú do výberu pre Medzinárodnú olympiádu.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.