17 DEC 2021

Beseda s psychológmi z praxe

Naša škola ponúka jedinečnú možnosť zvoliť si v treťom i štvrtom ročníku seminár venujúci sa psychológii.

Beseda s psychológmi z praxe - foto

Od školského roka 2017/2018 sa každý rok snaží p. profesorka Muchová spolu so školskou psychologičkou zabezpečiť žiakom, okrem teoretickej časti, aj nejaký  praktický zážitok.
Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sme sa online, prostredníctvom MS Teams, stretli so psychologičkami pracujúcimi v rôznych oblastiach psychológie. Vďaka tomu sa naši žiaci mohli dozvedieť tipy a triky pre štúdium psychológie a aj rôzne zaujímavosti z oblasti klinickej psychológie od Mgr. Viktórii Barilík Lehotzkej, z oblasti ľudských zdrojov od Mgr. Zuzany Durňákovej, oblasti vedy a výskumu  od Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. a o poradenstve a školskej sfére od našej školskej psychologičky  Mgr. Dominiky Kačmárovej.