29 APR 2021

Astronomická olympiáda

Žiaci II.A triedy sa zapojili do astronomickej olympiády a všetci boli úspešnými riešiteľmi. Na prvom zdieľanom mieste sa umiestnil Adam Džavoronok, na treťom zdieľanom mieste je Dávid Jopek, na štvrtom zdie

Astronomická olympiáda - foto


Žiaci II.A triedy sa zapojili do astronomickej olympiády a všetci boli úspešnými riešiteľmi. Na prvom zdieľanom mieste sa umiestnil Adam Džavoronok, na treťom zdieľanom mieste je Dávid Jopek, na štvrtom zdieľanom mieste je Ondrej Juhás a deviate miesto obsadil Oskar Hritz. Všetkým držíme palce na celoslovenskom kole začiatkom mája. K umiestneniu srdečne blahoželáme.