19 AUG 2020

Zlatá medaila z EuPhO 2020

V šk. roku 2019/2020 sa vo fyzikálnej olympiáde uskutočnili, žiaľ, iba domáce kolá a krajské kolo kat. A. Neuskutočnili sa krajské kolá v kat. B, C, D, celoštátne kolo, ani medzinárodné kolo IPhO.

Zlatá medaila z EuPhO 2020 - foto

Konal sa iba 4-tý ročník európskej fyzikálnej olympiády EuPhO, ktorý mal pôvodne prebiehať v rumunskom Satu Mare. Pre pandémiu sa rozhodlo, že súťaž bude prebiehať dištančnou formou od 20. - 26.7.2020. Zúčastnilo sa jej 260 súťažiacich z 53 krajín z celého sveta. 

V slovenskom 5-člennom družstve, ktoré súťažilo na pôde UPJŠ v Košiciach, bol aj žiak našej školy Ronald Doboš (IV.A). Svoje vynikajúce znalosti z fyziky naplno využil a získal ako jediný zo slovenského družstva zlatú medailu! 

K tomuto obrovskému úspechu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Zároveň mu želáme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu fyziky.