31 DEC 2020

Úspech na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde

Aj v tejto pandemickej situácií, na konci kalendárneho roka sa uskutočnila Medzinárodná fyzikálna olympiáda, na ktorej zabodoval Ronald Doboš. Získal pre Slovensko striebornú medailu.

Úspech na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde - foto

Namiesto pôvodne plánovaného miesta súťaže - Litvy, sa v dňoch 7. – 15. 12. 2020, z dôvodu protipandemických opatrení uskutočnila Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) dištančnou formou.

Organizačne medzinárodnú súťaž zabezpečoval Moskovský inštitút fyziky a techniky z Ruskej federácie. Po online príprave sa súťažilo z jedného miesta, z Ústavu fyzikálnych vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Teoretické súťažné úlohy boli z elektrostatiky, magnetizmu, mechaniky a optiky. Experimentálna úloha bola zameraná na kryštalografiu.

Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa zúčastnilo 204 súťažiacich zo 45 krajín sveta. Slovenská republika získala na tejto súťaži 3 medaily. Dve strieborné a jednu bronzovú medailu. V poradí krajín sa Slovensko umiestnilo na skvelom 14. mieste.
K úspechu blahoželáme a prajem úspešné štúdium na vysokej škole.