02 DEC 2020

Súťaž Speaking Tours @ Daj NATO

Projekt Speaking Tours & Daj NATO! - Európska a transatlantická bezpečnosť je zameraný na zvýšenie záujmu mladých ľudí o NATO a priblíženie úlohy Slovenska v tejto organizácii študentom. Naša žiačka Lucia Koľveková sa zúčastnila finálového kola tohto projektu a umiestnila sa na výbornom 6. mieste. Srdečne blahoželáme!

Súťaž Speaking Tours @ Daj NATO - foto