16 JAN 2020

Ruské slovo

Dňa 16. januára 2020 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo, v ktorom našu školu reprezentovala Tatiana Nováková z I.D triedy. V kategórii Prednes poézie sa umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahoželáme.

Ruské slovo - foto