25 FEB 2020

Python Cup

Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo celoslovenské online kolo súťaže Python Cup v programovaní, ktorú už tradične organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Python Cup - foto

Počas dvoch vyučovacích hodín naši 15 súťažiaci pracovali na troch rozsiahlych zadaniach s využitím grafických knižníc. Po vyhodnotení súťaže a zverejnení výsledkov s hrdosťou oznamujeme, že na 3. mieste v rámci SR sa umiestnil Matej Tarča (4.A), v prvej desiatke si vybojoval 9. miesto Adam Zvara (4.B) a medzi päťdesiatimi najlepšími na Slovensku sú Katka Demčáková (4.A), Chris Uličný (4.B) a Matej Tomášek (3.C). Všetkým srdečne blahoželáme. Siedmi najlepší zo Slovenska sú pozvaní na konferenciu PyCon v Bratislave.