18 DEC 2020

Prijatie u podpredsedu KSK

Víťazný tím národného kola súťaže Mladý Európan sa zúčastnil stretnutia s podpredsedom KSK.

Prijatie u podpredsedu KSK - foto

S. Sabovčíková (IV.A), M. Biroš (IV.A), A.Čabrák (III.A) a p. prof. Petreková sa stretli v predvianočnom čase s podpredsedom KSK p. Danielom Rusnákom. V neformálnej besede p. podpredseda ocenil ich vedomosti v súťaži Mladý Európan, zaujímal sa o priebeh dištančného vzdelávania a odovzdal úspešným študentom hodnotné ceny.