17 SEP 2020

Mladý Európan 2020(foto)

17. 9. 2020 sa v priestoroch Východoslovenského múzea uskutočnilo krajské kolo súťaže Mladý Európan 2020.

Mladý Európan 2020 - foto

Súťaž moderoval Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., poslanec Európskeho parlamentu. Našu školu úspešne reprezentovali Simona Sabovčíková / IV. A /, Matej Biroš / IV. A / a Adam Čabrák / III.A /,  ktorí sa umiestnili na prvom mieste a postupujú do celoštátneho kola.
BLAHOŽELÁME !