06 AUG 2020

Medzinárodná chemická olympiáda IChO 2020

Za normálnych podmienok by sa 52. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády konal v Istanbule v dňoch 6.-15. júla 2020. Mimoriadna situácia presunula konanie do Tatranskej Lomnice.

Medzinárodná chemická olympiáda IChO 2020  - foto

V dňoch 23.-30. júla slovenská reprezentácia súťažila s 231 súťažiacimi z ďalších 59 krajín. Súťaž prebiehala prostredníctvom internetu a reprezentácia každého štátu súťažila vo svojej krajine. Slovensko sa ani v tejto konkurencii nedalo zahanbiť a z celkovo štyroch medailových umiestnení patrilo jedno aj Poštovej. Samuel Novák zo 4.A získal bronzovú medailu. Samovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov pri ďalšom štúdiu.

Zdroj: https://chemickaolympiada.sk/2020/08/slovensko-uspesne-na-52-icho/