07 FEB 2020

Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov

Prvé tri miesta na krajskom kole TMF!

Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov - foto

Dňa 4.2.2020 sa v Košiciach konalo krajské kolo Turnaja mladých fyzikov. V Košickom kraji sa súťaže zúčastnilo 13 tímov, z toho tri tímy boli z našej školy, ktoré zaplnili prvé tri priečky v celkovom hodnotení.

1. miesto získal tím v zložení: Lilla Maheľová (II.A), Oszkár Urbán (II.A), Maroš Mešter (III.D)               

2. miesto získal tím v zložení: Adam Džavoronok (I.A), Tomáš Žalobín (I.A), Hugo Halász (II.A)      

3. miesto získal tím v zložení: Damián Kalmár (I.A), Dalibor Beler (I.C), Radovan Lascsák (IV.A)

Z pohľadu jednotlivcov sa na prvých miestach umiestnili v poradí: Oszkár Urbán, Maroš Mešter, Adam Džavoronok, Hugo Halász, Lilla Maheľová a ďalší

Víťazom srdečne blahoželáme!

Podrobné výsledky sú zverejnené na stránke http://tmfsr.sk/sk/aktuality/210