23 APR 2020

KRAJSKÉ KOLO SOČ

V tomto školskom roku prebieha 42.ročník SOČ dištančnou formou. 15. 4. 2020 bolo vyhodnotené Krajské kolo SOČ. Naší študenti boli opäť úspešní. LUCIA KOĽVEKOVÁ (III.C) získala 1. miesto v odbore 14-tvorba učebných pomôcok

KRAJSKÉ KOLO SOČ - foto

s prácou " Proces vytvárania náučnej počítačovej hry." a LAURA TKÁČIKOVÁ (III.C) získala 3. miesto v odbore 06-zdravotníctvo s prácou " Vplyv omega-6 a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na lipidový profil." JANA MAĎAROVÁ (IV.C) v odbore 13-história a TERKA MUDROŇOVÁ (III.B) v odbore 03-potravinárstvo sa so svojími prácami stali úspešnými riešiteľkami.
Všetkým BLAHOŽELÁME a prajeme veľa ďalších úspechov!