24 SEP 2020

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

V septembri sa online uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. A. Čabrák (III.A) obsadil 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola. BLAHOŽELÁME!

Krajské kolo Dejepisnej olympiády - foto