18 NOV 2020

FYZIKÁLNY NÁBOJ

Naši žiaci sa dňa 13.11. zúčastnili medzinárodnej súťaže Fyzikálny náboj, ktorý sa tento rok konal online formou. Družstvo v zložení Filip Brutovský , Adam Garafa, Martin Kliment, Matúš Vysoký (všetci z III.A.) a Adam Džavoronok

FYZIKÁLNY NÁBOJ - foto

Naši žiaci sa dňa 13.11. zúčastnili medzinárodnej súťaže Fyzikálny náboj, ktorý sa tento rok konal online formou. Družstvo v zložení Filip Brutovský , Adam Garafa, Martin Kliment, Matúš Vysoký (všetci z III.A.) a Adam Džavoronok (II.A.) sa umiestnili na 7. mieste. Žiaci ďalšieho seniorského družstva v zložení Alex Blandón , Martin Kánássy, Martin Andričík, Jakub Mandzák (všetci zo IV.A) a Maroš Mešter (IV.D) obsadili 10. miesto.

Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme aj žiakom z III.A triedy, Matúšovi Bucherovi, Adamovi Čabrákovi, Hugovi Halászovi, Maximiliánovi Pándymu, Oszkárovi Urbánovi, žiakom II.A. triedy Dávidovi Jopekovi, Ondrejovi Juhásovi a Viliamovi Geffertovi a žiakom I.A. triedy Tomášovi Lengyelovi, Petrovi Veľasovi, Bianke Gurskej, Adele Horváthovej, Pavlovi Alexandrovi Komlošovi, Matejovi Kundríkovi a Erikovi Szmolniczkému.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme a srdečne blahoželáme.