28 APR 2020

Ekonomická olympiáda

Dňa 27.2.2020 sa uskutočnilo na pôde TU v Košiciach krajské kolo Ekonomickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo aj 6 našich študentov. Ukázali, že patria medzi najlepších. Prvé miesto si vybojoval Tomáš Chovančák (IV.A), druhé Martin Albert Gbúr (IV.A).

Ekonomická olympiáda - foto

Obaja postupujú na celoštátne kolo Ekonimickej olympiády, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční v septembri 2020 (vzhľadom na momentálnu situáciu).
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.