10 NOV 2020

Dobrovoľníčka na Poštovej

Srdečne medzi nami vítame Evu Müller, dobrovoľníčku v programe Freiwilligendienst kulturweit, Deutsche UNESCO-Kommission. Liebe Eva, wir freuen uns Dich an unserem Gymnasium herzlich zu empfangen. Wir wünschen Dir viel Spaß im Unterricht, eine angenehme Atmosphäre Deiner Sprechstunden, neue Erlebnisse und viele kostbare Erfahrungen.

Dobrovoľníčka na Poštovej - foto

S Evou sa žiaci stretávajú na hodinách nemeckého jazyka, v príprave na jazykovú skúšku DSD a v rámci rôznych školských aj mimoškolských aktivít. Cennou príležitosťou pre nás všetkých sú súkromné aj skupinové konverzácie v nemeckom jazyku, v Evinej rodnej reči.