25 NOV 2020

Ďakovný list SČK

Naša škola bola v týchto náročných dňoch poctená ďakovným listom Slovenského Červeného kríža ako prejav uznania všetkým dobrovoľníkom v prvej vlne pandémie koronavírusu.

Ďakovný list SČK - foto

Dobrovoľníci z našej školy šili rúška a pomáhali starým a na pomoc odkázaným ľuďom.