03 JÚN 2020

Čo vieš o hviezdach?

25. mája 2020 sa uskutočnil 30. ročník Celoslovenského finále vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

Čo vieš o hviezdach? - foto

Našu školu reprezentovali traja žiaci v 3. kategórii, v ktorej súťažilo 46 žiakov, takto:
3. miesto - Radovan Lascsák IV. A
9. miesto - Jakub Popovič III. A
14. miesto - Ján Plavnický II. A
K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

Okrem tejto súťaže sa naši žiaci zapojili do fyzikálnej súťaže OPhO 2020 online olympiáda z fyziky. Týždňová súťaž sa konala od 25. mája 2020  do 30. mája 2020, pokryla témy z oblasti mechaniky, elektromagnetizmu, termodynamiky, relativity, vĺn, ... a zapojilo sa do nej 210 družstiev z celého sveta. R. Doboš (IV. A) obsadil krásne 23. miesto  a skončil s vyznamenaním, A. Džavoronok (I. A) obsadil 92. miesto a  M. Andričík, M. Kánássy, A. Blandón (III. A) skončili na 169. mieste.
K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.