18 JÚN 2020

Chemická olympiáda kategórie C

Chemická olympiáda sa každoročne završuje krajským kolom Chemickej olympiády kategórie C. Ani v tohtoročnom 56. ročníku nechýbali riešitelia z našej školy.

Chemická olympiáda kategórie C  - foto

Krajské kolo CHO kategórie C sa konalo dištančne dňa 4.6.2020 v poobedňajších hodinách. Z našej školy boli úspešní nasledujúci riešitelia: na 2. mieste sa umiestnil Adam Džavoronok z I.A, na 3. mieste Sofia Tóthová z I.C a úspešným riešiteľom bol aj Radovan Pivovarník z I.D. Celkovo sa krajského kola zúčastnilo 25 riešiteľov. Našej najmladšej generácii riešiteľov srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do ďalšej práce
http://rcm.sk/wp-content/uploads/2020/06/VL-KK-CHO-C.pdf