04 JÚN 2020

Chemická olympiáda kategórie B

Ani mimoriadna situácia spojená s pandémiou koronavírusu našich mladých chemikov nezlomila a neodradila ich od poctivej práce a prípravy na jednotlivé kolá chemickej olympiády.

Chemická olympiáda kategórie B - foto

Dňa 21.mája 2020 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B dištančnou formou. V netypických podmienkach, z pohodlia svojich domovov sa z našej školy zúčastnilo 8 žiakov: Samuel Elischer z II.A dosiahol 2. miesto, Adam Džavoronok z I.A dosiahol 4. miesto a Nina Vargová z II.B sa umiestnila na peknom 5. mieste. Simona Dučaiová z II.A, Júlia Jurčíková a Emma Furstenzeller  z II.C boli tiež úspešnými riešiteľkami. Celkovo sa dištančného krajského kola zúčastnilo 19. riešiteľov z celého kraja. Za úspešnú reprezentáciu svojich vedomostí i našej školy im srdečne ďakujeme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom sebarozvoji v oblasti chémie.
http://rcm.sk/wp-content/uploads/2020/06/56CHOkkB_vysledky_KE_kraj.pdf