12 MÁJ 2020

CELOŠTÁTNE KOLO SOČ

42. ročník Celoštátneho kola SOČ prebiehal dištančne. Naša škola zaznamenala úspech prácou s názvom " Proces vytvárania náučnej počítačovej hry" študentky Lucie Koľvekovej z III.C,

CELOŠTÁTNE KOLO SOČ - foto

ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou v odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. 
K úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšej práce.