09 MAR 2020

Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A

V dňoch 4.-6.3.2020 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konalo celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A. Naša škola aj tentokrát mala v súťaži svoje zastúpenie a už tradične úspešných riešiteľov.

Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A - foto

Školu reprezentovali Samuel Novák a Miriam Magočiová zo IV.A.  V konkurencii 29 súťažiacich po náročnej teoretickej aj praktickej časti obsadili 4. a 12. miesto v celkovom poradí. Títo žiaci sú zaradení aj do výberových sústredení na medzinárodné kolo CHO. K dosiahnutému úspechu im srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom postupe. 
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/cho/56.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%202019-2020/ck/vysckchoa20.pdf