10 JAN 2020

Celoslovenský debatný turnaj

V dňoch 13. - 15. 12. 2019 sa v Košiciach uskutočnil celoslovenský (mimoligový) debatný turnaj, na ktorom sa veľmi úspešne zúčastnili aj naši žiaci.

Poradie tímov (21 zúčastnených):
 1. miesto: Róbert Sabovčík, IV. A s tímom
 2. miesto: Simona Vrbová, III. A s tímom
 3. miesto: Dominika Nguyen, III. C, Simona Šimčáková, IV. C
11. miesto: Lucia Koľveková, III. C s tímom
19. miesto: Jozef Takács, II. A s tímom

               Poradie rečníkov (67 zúčastnených):
 2. miesto: Róbert Sabovčík, IV. A
 8. miesto: Simona Šimčáková, IV. C, Simona Vrbová, III. A
15. miesto: Lucia Koľveková, III. C
19. miesto: Dominika Nguyen, III. C


Všetkým našim žiakom blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy.