11 JÚN 2019

Súťaž v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku

S potešením sme prijali informáciu o celoslovenskom úspechu našej žiačky Bibiany Hroncovej zo IV.B .Na IX. ročníku prešovskej poviedkovej súťaže s témou "Človek a stroj" obsadila 1. miesto. Usporiadateľom súťaže sú lektoráty Inštitútu germanistiky FF PU v Prešove v spolupráci Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Goetheho inštitútom v Bratislave, Rakúskym kultúrnym fórom Bratislava a Österreichischer Austauschdienst (ÖAD). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

Súťaž v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku - foto