15 FEB 2019

Spolupráca s n.o. Svetielko pomoci(foto)

Naša škola dlhodobo úspešne spolupracuje s neziskovou organizáciou Svetielko pomoci. Aj v tomto školskom roku sme ich podporili potrebným vybavením v hodnote 377€. Zároveň sme pani riaditeľku n.o. privítali u nás.

Spolupráca s n.o. Svetielko pomoci - foto V tomto školskom roku sme zorganizovali dve akcie, počas ktorých sme získali finančné prostriedky na podporu n.o. Svetielko pomoci. Prvou bol Deň jabĺk, počas ktorého sa nám podarilo získať 167€. Za ne sme zakúpili prateľné plachty do postelí (16ks), a odovzdali sme ich pani Mirke Hunčíkovej, riaditeľke n.o. Pozvali sme ju k nám na besedu, kde nám porozprávala o činnosti organizácie a o tom, že naše plachty poputujú do detského mobilného hospicu, ktorý pomáha terminálne chorým deťom a ich rodinám prežiť posledné obdobie vážneho ochorenia.
Druhou akciou bola naša každoročná burza, kde sme získali 210€ a použili sme ich na nákup hygienických potrieb, ktoré Svetielko pomoci venuje novým pacientom na oddelení detskej onkológie ako balíček pomoci. Hygienické potreby sme odovzdali v nonootvorenom Centre pre pomoc rodinám na Baníckej 10 v Košiciach.Obe akcie boli veľmi úspešné, beseda s pani Hunčíkovou zaujímavá a naši študenti mali možnosť vidieť, kde sa naše darované peniaze použijú. Za pomoc ďakujeme študentom I.B, II.E a pani profesorke Tischlerovej za kreatívne dielne :)
Foto z akcií nájdete tu.