16 NOV 2019

SLOVNAFT odovzdal ceny úspešným účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády

SLOVNAFT zorganizoval dňa 6. 11. 2019 v Bratislave v hoteli NH GATE ONE slávnostné odovzdávanie cien úspešným účastníkom 51. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády.

SLOVNAFT odovzdal ceny úspešným účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády - foto

SLOVNAFT zorganizoval dňa 6. 11. 2019 v Bratislave v hoteli NH GATE ONE slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže o najlepšie diplomové práce roku 2019 a odovzdanie cien úspešným účastníkom 51. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorí získali v Paríži v konkurencii 80 krajín a 309 súťažiacich dve zlaté a dve strieborné medaile. Na úvod mal príhovor predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Potom nasledovala prezentácia úspešných súťažiacich Andreja Kovácsa a Samuela Nováka o priebehu medzinárodnej súťaže a súťažných úlohách. Na záver zástupcovia SLOVNAFTU odovzdali účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády 2019 ceny.