01 MAR 2019

Roadshow SAV(foto)

Dňa 28.2.2019 sa na našej škole uskutočnila Roadshow, popularizácia vedy mladými vedcami SAV. Počas prvej vyučovacej hodiny prebehli vo vybraných triedach tri prednášky z biológie, chémie a spoločenských vied. Z biológie o ...

 Roadshow SAV - foto

traumatickom poškodení miechy, z chémie o keramike a zo spoločenských vied  asertivita, rôzne formy správania. Každá prednáška bola ukončená diskusiou. 
Slovenská akadémia vied chce takouto formou priblížiť prácu vedeckých pracovníkov na stredných školách. Ďakujeme!