30 MÁJ 2019

Plavecký kurz(foto)

V dňoch 13.- 16.5. 2019 sa konal pre študentov druhého ročníka plavecký kurz.

Plavecký kurz - foto

80 študentov z tried II.A,II.C, II.D. II.E sa zúčastnilo plaveckého kurzu v Drienici. Súčasťou kurzu boli aj rôzne športové aktivity, ktoré študenti vykonávali v danej lokalite.