22 NOV 2019

Pamätné listy sv. Gorazda

Maroš Mešter (III.D) a Dávid Šatala (bývalá IV.A) boli ocenení Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných súťažiach. Blahoželáme!

Pamätné listy sv. Gorazda - foto

Zlatí medailisti z domácich aj medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta vo viacerých športoch, ako aj ďalších súťaží si z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzali Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Slávnostné podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
Spolu bolo tento rok ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska v oblasti vedy, športu i umenia. Blahoželáme!