07 MÁJ 2019

Opálové bane a Silická planina(foto)

V spolupráci s Ústavom geovied Fakulty BERG TU v Košiciach sme pre žiakov tretieho ročníka zorganizovali dve exkurzie. Vďaka príjemnému počasiu a bohatému odbornému výkladu si účastníci odniesli nové poznatky aj zážitky.

Opálové bane a Silická planina - foto

Dňa 25. 4. 2019 sa žiaci III.C a III.D zúčastnili exkurzie do Opálovej bane v Dubníku pod vedením p. p A. Hudákovej. Absolvovali sme prehliadku jednej z najväčších  opálových baní na svete, ktorou sme boli unesení. Súčasťou prehliadky bolo aj hľadanie a dobýjanie opálov. Bohužiaľ, nič sme však nenašli, ale aj napriek tomu sme zažili deň plný zábavy a poznania. 

Dňa 26. 4. 2019 sa žiaci III.A a III.B spolu s vyučujúcou p. p. M. Kurtovou zúčastnili geografickej exkurzie na Silickú planinu. Počas nenáročnej túry a slnečného počasia spoznávali krasové formy reliéfu, ako sú závrty, priepasti, doliny, škrapy. Príjemný zážitok a ochladenie ponúkla žiakom Silická ľadnica. 

 

Exkurzie prebehli s odborným výkladom pracovníkov Ústavu geovied Fakulty BERG TU v Košiciach, Ing. S. Jacka a Ing. R. Farkašovského, za čo im patrí naše poďakovanie.