01 DEC 2019

Ocenenie Junior Achievement

Pri príležitosti 100. výročia založenia Junior Achievement Worldwide bola ocenená škola a Mgr. Eva Wolfová za mimoriadnu pedagogickú prácu v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti. Blahoželáme!

Ocenenie Junior Achievement - foto

Dňa 28. 11. 2019, na konferencii pri príležitosti 100. výročia založenia  neziskovej organizácie Junior Achievement Worldwide, prevzal riaditeľ Gymnázia Poštová 9 v Košiciach Mgr. Otto Révész, ocenenie školy za výnimočný prínos v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti.
Pri tejto príležitosti Junior Achievrment  Slovensko udelila ocenenie Eve Wolfovej, učiteľke našej školy za mimoriadnu pedagogickú prácu v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti.

Konferencia bola venovaná  téme  rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti. Predstavila sa na nej aj naša úspešná firma YOMA, ktorú prezentovali M. Tarča a M. Masrna zo IV. A.
  
Junior Achievement Slovensko je súčasťou celosvetovej siete 116 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 40 európskych krajín JA Europe. Jadrom aktivít JA Slovensko sú dlhodobé vzdelávacie programy realizované ako celoročné predmety na školách. Pomáhajú žiakom pochopiť základné ekonomické princípy, zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov, učia ich finančne plánovať svoju budúcnosť, pomáhajú žiakom hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania, učia žiakov samostatne a eticky sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.