08 MÁJ 2019

Návšteva detského domova(foto)

Dňa 16.4.2019 žiaci nášho gymnázia navštívili detský domov na Hurbanovej 42 v Košiciach. Počas návštevy sa oboznámili s fungovaním detského domova, s jeho obyvateľmi a aj s pani vychovávateľkami.

Návšteva detského domova - foto Detičkám bola zároveň odovzdaná aj posledná časť hračiek, ktoré ste darovali do našej vianočnej zbierky. Návšteva bola veľmi milá a niesla sa v hravom duchu. Týmto vás chceme povzbudiť, aby ste sa k nám pridali aj počas ďalších návštev.