06 OKT 2019

Medzinárodný maratón mieru

V nedeľu 6. októbra 2019 sa konal 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru a ani v tomto ročníku nechýbali účastníci z našej školy.

Medzinárodný maratón mieru - foto
Zastúpenie sme mali tak medzi bežcami, ako aj v prípravnom a organizačnom výbore, na občerstvovacích a osviežovacích staniciach. Štafetu za našu školu zostavili za žiakov Erik Kováč z II.D, za zamestnancov školy sa štafety zúčastnili profesori Jozef Balina, Dagmar Kažimírová a pani hospodárka Adriána Marková. Polmaratón už klasicky bežala s osobným rekordom p.p. Eva Balážiková a p.p. Júlis Kaľavský bol členom ďalšej štafety. Na občerstvovacích staniciach bolo možné zahliadnuť pani zástupkyňu Andreu Komjátiovú a prof. Juraja Kolesára. Úprimne ďakujeme všetkým žiakom, ktorí pomáhali pri príprave maratónu a na občerstvovacích staniciach a tešíme sa na ďalší ročník!