22 MAR 2019

MATEMATICKÝ NÁBOJ 2019

Dňa 22.3.2019 sa konala matematická súťaž družstiev Náboj 2019.

MATEMATICKÝ NÁBOJ 2019 - foto

Tento ročník bol mimoriadne úspešný pre náš seniorský tím v zložení Martin Melicher (IV.A), Martin Albert Gbúr (III.A) Matej Hanus (III.A), Michal Masrna (III.A) a Róbert Sabovčík (III.A). Vybojovali si 1. miesto na Slovensku a medzinárodnom hodnotení sa umiestnili na 5. mieste spomedzi 500 súťažných tímov.


V kategórii juniorov súťažili tri družstvá.ktoré získali 4., 5. a 8. miesto v rámci Slovenska.


4. miesto - Alex Blandón (II.A), Jakub Mandzák (II.A), Norbert Micheľ (II.A), Ján Richnavský (II.A) a Matúš Masrna (I.A)
5. miesto - Adam Garafa, Martin Kliment, Jakub Mičko, Erik Novák a Maximilián Pándy (všetci I.A)
8. miesto - Adam Čabrák (I.A), Hugo Halász (I.A), Martin Andričík (II.A), Martin Kánássy (II.A) a Marek Kuruc (II.A)

Všetkým blahoželáme!


Kompletné výsledky sú dostupné na stránke https://math.naboj.org/