12 MAR 2019

Matematický B-deň 2018

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili matematickej súťaže tímov Matematický B-deň. Súťaž sa konala vo štvrtok 13.12.2018 počas celého vyučovacieho dňa, ale konečné výsledky boli známe až začiatkom marca.

Matematický B-deň 2018 - foto

Tento rok mala otvorená úloha názov Hadíkovo hniezdo. Ak sa na to pozrieme z matematického hľadiska, súťažiaci hľadali rovinný útvar, ktorým by bolo možné pokryť všetky čiary danej dĺžky.

V piatok 8.3.2019 nás u nás v škole navštívila koordinátorka súťaže, pani Soňa Čeretková z Katedry matematiky FPV  UKF v Nitre. Spoločne so súťažiacimi prediskutovala riešenia aj hodnotenie úloh. Až na tomto stretnutí sa tímy dozvedeli svoje konečné umiestnenie a boli im odovzdané diplomy.

Za našu školu súťažili štyri 4-členné tímy. Dva z nich sa dostali medzi desiatku najlepších v rámci Slovenska.
Tím v zložení Martin Albert Gbúr, Radovan Lascsák, Branislav Pastula a Peter Ridilla (všetci III.A) sa umiestnil na 4. mieste.
Tím v zložení Tomáš Krúpa (III.A), Benjamín Mravec (III.A), Patrik Paľovčík (III.A) a Adam Garafa(I.A) obsadil 9. miesto.

Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.