17 APR 2019

Land Rover 4x4 in Schools(foto)

Tím Columba Racing na svetovom finále 2019 vo Veľkej Británii vyhral dve súťažné kategórie a získal ceny Coding Track Award a Verbal Presentation Award. V celkovom poradí sa umiestnil na 4. mieste. Blahoželáme!

Land Rover 4x4 in Schools - foto

Podrobnejšie informácie prináša tlačová správa na https://www.jaslovensko.sk/files/o-jasr/media/tlacove-spravy/2019-ts-jlr-wf2019.pdf.Z médií:
Správy RTVS 5. 5. 2019 minutáž 43:33: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/186584#2635
Autožurnál: https://autozurnal.ta3.com/kosicki-studenti-uspeli-vo-svetovom-finale-land-rover-4x4-challenge
Školský servis: https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/nitra-kosicki-studenti-uspeli-vo-sve/48740-clanok.html
Organizátor súťaže: SLOVAKIA TEAM WIN TWO AWARDS AT EDUCATION CHALLENGE WORLD FINALS