22 FEB 2019

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády - kategória A

Dňa 6.2.2019 sa konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A.

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády - kategória A - foto

Našu školu reprezentovali 7 žiaci. Prvé miesto obsadil Ronald Doboš (III. A), na treťom mieste  skončil Samuel Amrich (IV. A), úspešnými riešiteľmi boli Jakub Mandzák (II. A) - 4. miesto a Beáta Hroncová (IV. B) - 5. miesto.

K dosiahnutému úspechu im srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády.