25 MAR 2019

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

21.3.2019 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali 3 žiaci.

Krajské kolo Dejepisnej olympiády - foto

Martin Mikluš (II.C) obsadil v kategórii B 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola. Tomáš Chovančák (III.A) sa umiestnil v kategórii A na 3. mieste a Adam Čabrák (I.A) bol úspešným riešiteľom. BLAHOŽELÁME!