27 MÁJ 2019

Fyzikálna olympiáda "B, C, D"

Dňa 15. 5. 2019 sa uskutočnil 60. ročník Fyzikálnej olympiády - krajské kolo v kategóriách "B, C, D". Do súťaže postúpilo 25 žiakov našej školy a ako tradične dosiahli cenné umiestnenia.

Fyzikálna olympiáda

V kategórii "B" celkovo súťažilo  9 žiakov, z toho 4 žiaci našej školy a všetci bodovali!
1. miesto obsadil Ronald Doboš (III. A),  ktorý zo 40 bodov získal 37,5 bodov.
3. miesto obsadil Branislav Pastula (III. A) a úspešnými riešiteľmi sa stali Radovan Lascsák (III. A) Peter Ridilla (III. A).

V kategórii "C" celkovo súťažilo  33 žiakov, z toho 17 žiakov našej školy. Táto kategória bola tento rok najnáročnejšia.
1. miesto obsadil  Jakub Mandzák (II. A),  ktorý zo 40 bodov získal 25 bodov;
a úspešnými riešiteľmi sa stali Alex Blandón (II. A) a Martin Kánássy (II. A).

V kategórii "D" celkovo súťažilo  19 žiakov, z toho 4 žiaci našej školy. 
2. miesto obsadil Adam Garafa (I. A),  ktorý zo 40 bodov získal 37 bodov a úspešnými riešiteľmi sa stali Martin Kliment (I. A) a Matúš Vysoký (I. A).

K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.