13 MAR 2019

Exkurzia v ČOV Kokšov-Bakša (foto)

V stredu 13. marca 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie v prevádzke čističky odpadových vôd v Kokšove-Bakši.

Exkurzia v ČOV Kokšov-Bakša  - foto

Napriek nepriaznivému počasiu mali možnosť vidieť, čo sa deje s odpadovou vodou po tom, ako opustí naše domácnosti. Najprv sa voda zbavuje hrubých i jemných nečistôt pomocou rôznych filtrov, potom sa chemicky znižuje množstvo rozpustených dusičnanov a fosforečnanov a nakoniec sa pomocou baktérií zbavuje kalov a organického znečistenia. Prehliadka prebehla s odborným výkladom zamestnanca a pre vnímavého poslucháča ponúkala množstvo zaujímavých informácií.