07 JÚN 2019

Exkurzia (foto)

V dňoch 6.-7. júna 2019 žiaci I.A triedy s p. prof. J. Petrekovou a A. Klimovou navštívili miesta, ktoré sú spojené s Rímskym impériom.

Exkurzia  - foto

V Trenčíne si pozreli pamätnú tabuľu s rímskym nápisom z roku 179, ktorý je vytesaný do hradného brala a je jednou z mála rímskych písomných zmienok dokazujúcich pobyt Rimanov na Slovensku. Navštívili tiež Trenčiansky hrad.
Ďalší deň mali možnosť uvidieť rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Rusovciach, ktorý bol súčasťou Limes Romanus, a Rímske lapidárium v Komárne, v ktorom sú umiestnené rímske kamenosochárske pamiatky, najmä náhrobné kamene alebo ich fragmenty, oltárne kamene, sarkofágy a iné pamiatky. Väčšina exponátov pochádza z rímskych hraničných opevnení, vybudovaných oproti sebe na oboch brehoch Dunaja neďaleko od Komárna. V samostatnej miestnosti sú vystavené kópie najpozoruhodnejších rímskych sochárskych pamiatok z rôznych lokalít Slovenska.
Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu Erasmus+ "Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment" (https://euheritage.gympos.sk/), na ktorej mohli žiaci spojiť svoje vedomosti z dejepisu s praxou.