23 OKT 2019

DofE ceremónia(foto)

Študenti a 3 učiteľky našej školy sa už druhý rok venujú osobnému rozvoju v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. V tomto roku program na bronzovej úrovni dokončilo 16 (+3) študentov III.ročníka.

DofE ceremónia - foto

Študenti v rámci programu plnia svoje individuálne ciele v oblasti talent, šport a dobrovoľníctvo a zúčastňujú sa dobrodružnej expedície, kde budujú svoje mäkké zručnosti ako napríklad spoluprácu v tíme. V programe sme mali zapojených do 40 aktívnych študentov na bronzovej a striebornej úrovni. V máji sme spoločne so 4 tímami absolvovali cvičné a potom aj kvalifikačné expedície na Izre, Ružíne a Vinnom a do konca júla sa 16 (+3) z nich podarilo úspešne dokončiť všetky aktivity a splniť svoje ciele.
Po náročnej celoročnej práci sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania bronzových ocenení v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou za prítomnosti významných hostí. O program sa postaral spevák Tomáš Buranovský. Pre našich študentov to bola pekná bodka za ich snažením. Naši bronzoví Dofáci sú: Simona Kučáková, Soňa Špakovská, Veronika Lazúrová, Ivana Dragonová, Laura Mihaliková, Laura Tkáčiková, Michaela Jusková, Klára Bodová, Michaela Leľová, Nicol Kršková, Kristína Mosejová, Michaela Pavuková, Michal Masrna, Michal Voronič, Matej Tarča a Oliver Kocelko. Z našich študentov plniacich ciele cez CVČ to boli Adam Machata, Radoslav Levčík a Sofia Alexandra Hlebašková, ktorá získala strieborné ocenenie.
Srdečne BLAHOŽELÁME :)