15 NOV 2019

Daj NATO! 2019

Dňa 14. 11. 2019 sa tri družstvá v zložení Marína Hluchá a Nicol Fedurcová, Lucia Koľveková a Laura Tkáčiková, Dominika Nguyen a Simona Sabovčíková zúčastnili finálovej simulácie rokovaní delegátov NATO na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vyhrali exkurziu do Bratislavy. Dievčatám blahoželáme!

Daj NATO! 2019 - foto