21 MÁJ 2019

Chemická olympiáda kategórie C

Dňa 17.5.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C. Táto kategória zavŕšila sériu krajských kôl Chemickej olympiády v tomto školskom roku.

Chemická olympiáda kategórie C - foto

Z našej školy sa v tejto juniorskej kategórii zúčastnili traja žiaci, všetci boli úspešnými riešiteľmi. Spomedzi 25 riešiteľov Júlia Jurčíková z I.C obsadila 2. miesto, Samuel Elischer z I.A obsadil 4. miesto a Simona Jacková (tiež I.A) skončila v celkovom poradí na 6. mieste. Mladým chemikom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa motivácie do ďalšej práce!