18 APR 2019

Chemická olympiáda kategória B

Dňa 4.4.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády Kategórie B. Snaha našich riešiteľov znova neostala bez výsledku.

Chemická olympiáda kategória B  - foto

Z našej školy sme mali celkovo 5 úspešných riešiteľov, z nich Marína Hluchá (II.C) a Matej Tomášek (tiež II.C) obsadili 2. a 3. miesto. Ďalšie miesta (6., 11., 14.) obsadili Oliver Petráš (II.E), Alex Blandón a Jakub Popovič (obaja II.A). Riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do ďalšej práce!