30 JAN 2019

Chemická olympiáda kategória A

V dňoch 23.-24.1.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie A. Naši žiaci svojimi úspechmi opäť nesklamali.

Chemická olympiáda kategória A - foto

Prvých päť miest na výsledkovej listine obsadili žiaci z III.A Samuel Novák a Miriam Magočiová, Dominik Kopčak zo IV.A, Martin Tarasovič zo IV.C a Radomír Miščík opäť zo IV.A. Úspešnými riešiteľmi boli Samuel Novák (1. miesto), Miriam Magočiová (2. miesto) a Dominik Kopčak (3. miesto). K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme!