31 MÁJ 2019

ČERVENÝ KRÍŽ

Dňa 30.5.2019 sa uskutočnila Celomestská súťaž družstiev prvej pomoci mládeže, organizovaná ČK. Družstvo našej školy v zložení I. Jutka II.C, N. Fedurcová II.C, M. Čižmár II.C, S. Krjaková II.C a K. Hricová II.A obsadilo 1. miesto

ČERVENÝ KRÍŽ - foto

Srdečne im blahoželáme!