09 APR 2019

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov

V dňoch 3.4. - 5.4.2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov. Naši žiaci postúpili do finálového kola, kde získali 3. miesto.

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov - foto

Tento rok vytvorili žiaci na celoštátnom kole TMF dva tímy.
Žiaci prvého tímu vďaka vynikajúcim výsledkom získaných počas priebežnych fyzbojov celoštátneho kola sa spomedzi šiestich družstiev prebojovali do finále, kde získali 3. miesto. 
Druhý tím tvorili žiaci našej školy a gymnázia Šrobárova a získali 4. miesto

Súťaže sa zúčastnili:
Prvý tím: Lilla Maheľová (I.A), Oszkár Urbán (I.A), Maroš Mešter (II.D), Ronald Doboš (III.A) Martina Biačková (III.C)

Druhý tím: Hugo Halász (I.A), Radovan Lascsák (III.A), Richard Ciglanský (III.C)

Piati z nich sa zúčastnia výberového sústredenia spojeného s výberom na medzinárodné kolo.

Srdečne blahoželáme!